Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่ไทยแลนด์ 4.0 


ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 36.02.06

เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้าใจการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

อบรมคณะ 4.0

ขอเชิญบูชาพระพุทธรูปประจำคณะ ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ขอเชิญบูชาพระพุทธรูปประจำคณะ เพื่อสมทบทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปี 2561

          คณะได้จัดสร้างพระพุทธรูปปรางค์ลีลา “พระชัยราชภัฏบพิตร” เป็นพระประจำคณะเพื่อให้ลูกศิษย์และผู้สนใจทั่วไปมีไว้สักการบูชา มีการจัดพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

     จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า – ปัจจุบันและผู้สนใจทั่วไป

สามารถติดต่อ สั่งบูชาองค์ละ 1,999 บาท

ได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2

หรือโทรติดต่อสั่งจองได้ที่ 044 - 256103

หรือ ที่คุณจุติมา เติมสิริทิพรัตน์ 083 - 7964566

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b1

462188p 462185p

462182p 462184p

ขอเชิญบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตรวจคัดกรองและสำรวจสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรวจคัดกรองและสำรวจสุขภาพ

จากศูนย์แพทย์เขตเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 36.02.06

โดยมีกิจกรรมเจาะน้ำตาลในเลือด นั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตสูง

วัดรอบเอว ตรวจโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2

 

 

 

ขอเชิญบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ประชุมประจำปี 2562

  • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0-1-61
  • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81

ขอเชิญบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน

ประชุมประจำปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 36.02.06

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0-1-61