Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยมุทิตาจากใจ มอบให้และขอบคุณ

  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ad
  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%ad
  • %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99
  • %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%991

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ร้อยมุทิตาจากใจ มอบให้และขอบคุณ แด่คณาจารย์

รองศาสตราจารย์พีนาลิน  สาริยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัศชา  เดชสุภา

อาจารย์พัชระ  ไพบูลย์ศรีนครา

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ณ ห้องสุรนารี A โรงแรม ดิ อิมพิเรียล

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ad

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%ad

 

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรม “วันรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2561

  • %e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a81
  • image_fb6b88f

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม 
"วันรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
เวลา 08.00-17.00 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

image_fb6b88f

ขอเชิญร่วมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

  • งานนำเสนอ PowerPoint
  • 701

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอเชิญร่วมงาน
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคาร 31 ชั้น 8 
เวลา 08.00 - 15.00 น.

กิจกรรมภายในงานพบกับ 
- การแสดงจินตลีลา
- การประกวดการแต่งกายชุดไทย
- การประกวดคัดลายมือ
- การประกวดร้องเพลง ในหัวข้อ เพลงไทยในวรรณคดี
พร้อมรับความรู้จากนิทรรศการภายในงานและร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุคจากชาวภาษาไทย

 

งานนำเสนอ PowerPoint