Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

มันเป็น Taste.

 • 31958240_230107250878185_708229958102679552_n
 • 31525293_230505454171698_1004489934528053248_o
 • 31944194_230479407507636_8686741892131454976_n
 • 31944492_230505590838351_3837077718722150400_o
 • 31945328_230505574171686_854320384458096640_o
 • 31945748_230107297544847_1360028894953996288_n
 • 31946320_230479430840967_5892049669541855232_n
 • 31946718_230505424171701_2099401922912976896_o
 • 31950331_230479464174297_3668022355638091776_n
 • 31956198_230504874171756_1639105136724803584_o
 • 001

ภาพบรรยากาศการเปิดงานการแสดงศิลปศึกษานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ภายใต้ชื่องาน มันเป็น Taste. การแสดงงานจะจัดให้ชมในระหว่างวันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 1 

31958240_230107250878185_708229958102679552_n 31525293_230505454171698_1004489934528053248_o 31944194_230479407507636_8686741892131454976_n 31944492_230505590838351_3837077718722150400_o 31945328_230505574171686_854320384458096640_o 31945748_230107297544847_1360028894953996288_n 31946320_230479430840967_5892049669541855232_n 31946718_230505424171701_2099401922912976896_o 31950331_230479464174297_3668022355638091776_n 31956198_230504874171756_1639105136724803584_o

“สัมพันธภาพของรูปทรง : Relationship of Form”

 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_22
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_25
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_27
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_29
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_35
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_39
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_9
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_15
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_17
 • %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_20
 • 012

วันที่ 30 เมษายน 2561 สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดแสดงผลงานประติมากรรม
ภายใต้ชื่อ 
“สัมพันธภาพของรูปทรง : Relationship of Form" โดยได้รับเกียรติจาก “หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล” เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรม “สัมพันธภาพของรูปทรง”
โดย “รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร” สร้างสรรค์ชิ้นงานสำแดง
อัตลักษณ์แห่งตัวตน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_22 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_25 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_27 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_29 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_35 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_39 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_9 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_15 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_17 %e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c-300461_20

เขียนภาพทิวทัศน์ทะเล

 • 31408414_1286237528176439_1271649862550552576_o
 • 31265483_1286236318176560_2086513447612186624_o
 • 31317694_1286235258176666_4683657408176717824_o
 • 31318136_1286236684843190_8873191073900396544_o
 • 31345181_1286237018176490_1414289329928273920_o
 • 31351011_1286236824843176_2344798147840049152_o
 • 31384212_1286237034843155_8822522090579034112_o
 • 31393331_1286236494843209_8218242976833339392_o
 • 009

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดโครงการอบรม
เขียนภาพทิวทัศน์ทะเล ณ ต้นน้ำจันทร์ โฮมสเตย์ ตำบลมะขาม
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ศิลปะ ประยุกต์จินตนาการ ทักษะการเขียนภาพทิวทัศน์
ทะเลจากสถานที่จริง ในระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561

31408414_1286237528176439_1271649862550552576_o 31265483_1286236318176560_2086513447612186624_o 31317694_1286235258176666_4683657408176717824_o 31318136_1286236684843190_8873191073900396544_o 31345181_1286237018176490_1414289329928273920_o 31351011_1286236824843176_2344798147840049152_o 31384212_1286237034843155_8822522090579034112_o 31393331_1286236494843209_8218242976833339392_o

“English Camp”

 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0088
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0089
 • 31580
 • 31589
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0001
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0002
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0017
 • english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0021
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0065
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0070
 • english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0072
 • 010

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 “English Camp” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมมิติการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายนอกสถานศึกษา ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0088 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0089 31580 31589 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0001 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0002 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0017 english-camp-2018-2_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0021 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0065 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0070 english-camp-2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%94%e0%b9%92%e0%b9%97_0072