Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

รูปปั้นแทนใจคนทั้งประเทศ รูปปั้น “ตูน บอดี้แสลม”

 • dsc_3392-42
 • 23755533_2159452634095803_1230817438395787189_n
 • dsc_33832
 • dsc_33842
 • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

          อาจารย์กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้สร้างผลงานประติมากรรมรูปปั้น ตูน บอดี้สแลม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ตูน บอดี้สแลม หรือนายอาทิวราห์ คงมาลัย ในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสื่อความหมายว่าพี่ตูนกำลังวิ่งเพื่อทำตามความฝันเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยรายละเอียดภายในรูปปั้นก็จะเป็นเสื้อกันฝน หมวกกันฝนและในเรื่องการใช้สีนั้น รูปปั้นพื้นเดิมเป็นสีทองและเพิ่มเติมด้วยสีเขียวนั่นหมายถึงฝนที่ตกลงมากระทบลงมาบนเสื้อผ้าและสะท้อนแสงของท้องฟ้า ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างมีความหมาย โดยได้นำไปมอบให้พี่ตูนถึงมือแล้วในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดชุมพร โดย 'พี่ตูน' สุดปลื้มใจ และกล่าวว่าจะนำไปประมูลเพื่อหารายได้ ช่วยเหลือ 'โครงการก้าวคนละก้าว' ต่อไป

dsc_3392-42dsc_33832

23755533_2159452634095803_1230817438395787189_n  dsc_33842

สาขาวิชาภาษาไทยสัมมนา “บันได บัณฑิต”

 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0039
 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0040
 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0042
 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0001
 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0018
 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0021
 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0023
 • %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0034
 • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ชั้นปีที่ 4  จัดงานสัมมนา "บันได บัณฑิต" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องอเนกประสงค์ 36.02.06

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0039 %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0040 %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0042 %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0001 %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0018 %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0021 %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0023 %e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0034

ละครรำเรื่องเงาะป่า

 • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0173
 • 23795226_1686955951349275_4868229969236204035_n
 • 23795436_1686957788015758_7381565348861747892_n
 • 23795549_1686960264682177_6057481168565661190_n
 • 23795586_1686963188015218_6652904020893739396_n
 • 23844440_1686957274682476_206942308923775170_n
 • 23905671_1686963621348508_465455273312365740_n
 • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0072
 • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0084
 • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0096
 • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0126
 • %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0170
 • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 4 จัดการแสดงละครรำ เรื่อง เงาะป่า พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม เรือนโคราช

%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0173 23795226_1686955951349275_4868229969236204035_n 23795436_1686957788015758_7381565348861747892_n 23795549_1686960264682177_6057481168565661190_n 23795586_1686963188015218_6652904020893739396_n 23844440_1686957274682476_206942308923775170_n 23905671_1686963621348508_465455273312365740_n %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0072 %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0084 %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0096 %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0126 %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%97_0170

มณีม่านม้า

 • 23915578_1533435780066371_3360143366000012029_n
 • 23905565_1533435526733063_4365353571220370533_n
 • img_4085
 • img_4349
 • 24059160_1533436036733012_7517113857891884986_n
 • %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0073
 • %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0094
 • %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0116
 • %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0113
 • %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0108
 • %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0145
 • %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0147
 • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

          สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี 

รองศาสตราจาร์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงละครของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรื่อง มณีม่านม้า ซึ่งได้นำเค้าโครงจากวรรณกรรมเรื่อง แก้วหน้าม้า มาจัดแสดง และ
การแสดงเรื่อง บ้านของพ่อ ก่อเกิดกวีศิลป์

โครงการครั้งนี้ จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความเป็นมา ลักษณะ และพัฒนาการของวรรณคดีไทยร่วมกับศิลปะแขนงต่างๆ ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ ความเจริญงอกงามทางภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม อันได้แก่ วรรณคดีและศิลปะการแสดงละคร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักฝึกปฏิบัติจริง ด้วยการสวมบทบาทเป็นตัวละครในวรรณคดี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสามารถสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยได้อย่างภาคภูมิใจ

23915578_1533435780066371_3360143366000012029_n 23905565_1533435526733063_4365353571220370533_n  24059160_1533436036733012_7517113857891884986_n%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0073 %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0094 %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0116 %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0113 %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0108 %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0145 %e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%97_0147