Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Category Archives: ข่าวประกาศและประชุมสัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      เช…
Read more