Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญอบรมโครงการ เคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     ขอเชิญอบรมโครงการ เคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
     สมัครสอบได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
     กำหนดสอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด