Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นศ.ชาวจีนร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน เนื่องในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

  • 51492995_773786146322864_1379710161681121280_o
  • 51563415_773786832989462_5903748069534466048_o
  • 51212018_773786612989484_4429846294344761344_o
  • 51353632_773786162989529_8424061589228879872_o
  • %e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87

         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เข้าร่วมทำการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน เนื่องในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2019 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จังหวัดนครราชสีมา

51492995_773786146322864_1379710161681121280_o 51563415_773786832989462_5903748069534466048_o 51212018_773786612989484_4429846294344761344_o 51353632_773786162989529_8424061589228879872_o