Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค่ายศิลปะตะโกรายสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

 • 53788170_1558468230953366_4904716432849240064_o
 • 52889833_1557623574371165_464328901485658112_o
 • 52944341_1558464770953712_7243166704925147136_o
 • 52952741_1558461224287400_2303318354422661120_o
 • 52968562_1556718701128319_1079351308986613760_o
 • 52987173_1558468677619988_4249509873240244224_o
 • 53001502_1558458767620979_6757345464967757824_o
 • 53001529_1556908411109348_1669574656924844032_o
 • 53053571_1556716047795251_7405415257809616896_o
 • 53076459_1558467777620078_2096229402370113536_o
 • 53327630_1558471750953014_3242425069795803136_o
 • 53373609_1558468594286663_6389375275754323968_o
 • 53381791_1558471120953077_4585624869839831040_o
 • 53713864_1558470924286430_8648052534671310848_o
 • %e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2

          ชมรมค่ายศิลปะตะโกรายสู่ชุมชน โดยคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ
ตะโกรายประจำปี 2562 ค่ายศิลปะดีๆ ที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่ เเละทำกิจกรรมทางศิลปะ รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปจัดทำค่ายและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะ ให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2562

53788170_1558468230953366_4904716432849240064_o 52889833_1557623574371165_464328901485658112_o 52944341_1558464770953712_7243166704925147136_o 52952741_1558461224287400_2303318354422661120_o 52968562_1556718701128319_1079351308986613760_o 52987173_1558468677619988_4249509873240244224_o 53001502_1558458767620979_6757345464967757824_o 53001529_1556908411109348_1669574656924844032_o 53053571_1556716047795251_7405415257809616896_o 53076459_1558467777620078_2096229402370113536_o 53327630_1558471750953014_3242425069795803136_o 53373609_1558468594286663_6389375275754323968_o 53381791_1558471120953077_4585624869839831040_o 53713864_1558470924286430_8648052534671310848_o