Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันนาฎศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์ ในงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ​ ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

นาฎศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์

ในงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ ประจำปี 2562

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562

 

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail  human.nrru@gmail.com

fax 044-256103

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

Download รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน