Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัคร ฟรี !! โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เปิดรับสมัคร ฟรี ! !

          อบรมในโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          หลักสูตรอบรมในโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่กระบวนการทำงานอย่างแท้จริงครบทุกหลักสูตรจัดเต็มความรู้ในครั้งเดียว ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กฎหมาย ความรอบรู้ และการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2560
ซึ่งจะได้รับเอกสาร และอาหารว่าง  พร้อมทั้งความรู้เต็มทั้งหลักสูตร

จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง 31.05.06

โดยมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับการอบรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย)
  2. วิชาภาษาอังกฤษ
  3. ความรอบรู้ (เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม)
  4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
  5. การเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ซึ่งจะมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และเข้าใจง่าย พร้อมทั้งแนวข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ

สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคาร 36 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail : tuwsob@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-009009 ต่อ 1201

รับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-banner-header-web-copy