Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%96%e0%b9%90
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ๒
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร ๓๑) ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%96%e0%b9%90