Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“หม่อมเจ้าฑิฆัมพร” ทรงเป็นประธานเปิด นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 17

  • 560000008276601
  • 560000008276603
  • 560000008276602
  • 560000008276604
  • 560000008276605
  • 560000008276607
  • 560000008276616
  • 560000008276612
  • %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 “หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล” ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 17 ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ณ หอศิลป์จินตนาการ ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาทัศนศิลป์ชั้นปีสุดท้าย พร้อมผลงานชิ้นเอกของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินรับเชิญชื่อดัง รวมทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์ ร่วม 100 ชิ้น โดยมี รศ.ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์ธนะชัย พรมรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาทัศนศิลป์ และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งนักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

       พร้อมกันนี้ ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการสร้างสรรค์งานในสายอาชีพทางทัศนศิลป์หลังสำเร็จการศึกษา” โดย อาจารย์เจษฎา คงสมมาศ, อาจารย์พรสวรรค์ นนทะภา และอาจารย์วรสิทธิ์ พรมจอม ผู้เชี่ยวชาญด้านผลงานศิลปะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมอบเงินสนับสนุนการแสดงผลงานศิลปกรรมแก่นักศึกษา

โดย “นิทรรศการผลงานศิลปกรรม” จะเปิดให้เข้าชมในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 เพื่อแสดงผลงานและนำเสนอศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ และเผยแพร่งานศิลปะสู่สาธารณชนให้รับรู้

560000008276601 560000008276603 560000008276602 560000008276604 560000008276605 560000008276607 560000008276616 560000008276612