Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาดนตรี

  • 22264547_1618207964891313_1717876857_n
  • 22251168_1618207961557980_1756781839_o
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94ws-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาดนตรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์อาหาร)
อาคาร 30 ชั้น 1


กำหนดการ

22251168_1618207961557980_1756781839_o

22264547_1618207964891313_1717876857_n