Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชัน มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์งานเพื่อท้องถิ่น” ประจำปี 2561

%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99

 

 

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ประจำปี 2561
"เทิดพระเกียรติองค์ราชัน
มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์งานเพื่อท้องถิ่น"

 

ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์
อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  • รายละเอียดการจัดงาน

  • กำหนดการ

  • ผังนิทรรศการ

  • รายละเอียดการแข่งขัน (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

1. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 2561

2. การแข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี (PAT 7.6)

4. การแข่งขันตอบปัญหาเทิดทูนรัชกาลที่ 10

5. การแข่งขันตอบปัญหาเทิดพระเกียรติองค์ราชัน สืบสานครรลองมารยาทไทย

6. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทมัธยม

7. การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน

8. การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล

9. การแข่งขันประกวดวาดภาพ พระราชเกียรติเกริกก้อง ท้องถิ่นไทยพัฒนา มนุษยศาสตร์น้อมนำมาใส่ใจ

10. การแข่งขันอ่านฟังเสียงร้อยแก้ว

11. การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างประเทศ

12. การประกวดออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

* * ใบสมัครการแข่งขัน * *

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม :

คุณอัญชลี  แต่งเมือง 
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ห้อง 36.02.02
โทร. 044-009-009 ต่อ 1201