Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8”

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการสร้างเครือข่ายประเพณี “สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมพภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีการรวมตัวกันของหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 18 สถาบันการศึกษา ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมวิชาการ การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย

28109515_1660870060659808_1590217135_n 28109569_1660869097326571_1630257035_n 28109912_1660869923993155_702020483_n 28116773_1660869520659862_768387064_n 28116967_1660869787326502_895517136_n 28116986_1660869053993242_122360898_n 28175884_1660869723993175_1251344931_n 28176216_1660869770659837_217681400_n 28176340_1660869290659885_1354570843_n 28176505_1660869690659845_1408239901_n 28190967_1660869630659851_83286115_n 19622539_1660869050659909_937914941_n 27783944_1660869463993201_933856798_n 27935213_1660869270659887_2002057998_n 28053291_1660869807326500_797259586_n 28053302_1660869527326528_1662893687_n 28053650_1660869587326522_229938433_n 28053674_1660869090659905_91423216_n 28053964_1660869357326545_1031978801_n 28054105_1660869577326523_1164384886_n 28054336_1660869730659841_1959213020_n 28054443_1660869353993212_324576130_n 28109210_1660869220659892_1180117858_n 28109234_1660869480659866_1139300368_n 28109315_1660869693993178_680426360_n 28109384_1660869413993206_505079613_n 28109490_1660869223993225_1364186570_n