Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

  • 003

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงนุช  สอดกระโทก  นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี
ที่ 3 
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th Social Peace Building Exchange
ณ กรุงโตเกียวและเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2561 ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการกองวิเทศสัมพันธ์ รอบที่ 1 และคัดเลือกอีกครั้งโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

img_1609_a-e1519035344885