Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค่ายศิลปศึกษาพัฒนานักศึกษาอาสาพัฒนาโรงเรียน

 • 28235211_1240088976124628_2245929831215465924_o
 • 28238723_1240090242791168_3662015698948245678_o
 • 28335875_1240090079457851_8558680632870905464_o
 • 27867959_1239428556190670_7962126323744541441_n
 • 27972408_1239178579549001_920862271391849817_n
 • 27972559_1239178732882319_7705267823311605978_n
 • 28056388_1239429539523905_6176973440290970671_n
 • 28070464_1240107662789426_5507087079828433966_o
 • 28070480_1240089606124565_4881776371846413140_o
 • 28161758_1240089529457906_9064620431330793332_o
 • 28167899_1239180242882168_2480737925750667029_n
 • 28234746_1240107616122764_316042075135188810_o
 • 009

สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดโครงการค่ายกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น บำเพ็ญประโยชน์การถ่ายทอดความรู้ศิลปะสู่ชุมชนและบริการสังคม สร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในท้องถิ่น

28235211_1240088976124628_2245929831215465924_o 28238723_1240090242791168_3662015698948245678_o 28335875_1240090079457851_8558680632870905464_o 27867959_1239428556190670_7962126323744541441_n 27972408_1239178579549001_920862271391849817_n 27972559_1239178732882319_7705267823311605978_n 28056388_1239429539523905_6176973440290970671_n 28070464_1240107662789426_5507087079828433966_o 28070480_1240089606124565_4881776371846413140_o 28161758_1240089529457906_9064620431330793332_o 28167899_1239180242882168_2480737925750667029_n 28234746_1240107616122764_316042075135188810_o