Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค สาด สุข สนุกสนาน สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย

  • 29354865_1797697423603292_8044098278801843265_o
  • 900

ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค
สาด สุข สนุกสนาน สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย

          สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 “ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค” ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1

          กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีแห่พระพุทธรูปประจำหน่วยงาน โดยรอบมหาวิทยาลัย พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคี พิธีสงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำ รับพรจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรม “สาด สุข สนุกสนาน รำวงย้อนยุค”

          โดยขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมใส่ชุดผ้าไทย หรือ เสื้อลายดอก ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งจะมีการประกวดการแต่งกายย้อนยุค ประเภทหน่วยงาน ประเภทเดี่ยวชาย-หญิง โดยได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1502, 9202, 1607

29354865_1797697423603292_8044098278801843265_o