Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่วมทำบุญวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

  • %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_12
  • %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_15
  • %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_17
  • %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_7
  • 008

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไปร่วมทำบุญวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน พร้อมถวายโล่ผู้นำชุมชน แด่หลวงพ่อกล้วย ณ วัดอุทยานธรรม ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_12 %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_15 %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_17 %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_7