Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศ

  • s_8043498326311
  • s_8043498361206
  • s_8043498423303
  • s_8043498439482
  • s_8043498455987
  • s_8043498480369
  • 010

นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผล การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่18 ซึ่งมีทั้งศิลปินอาชีพ สมัครเล่น และนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดมากมาย

โดยนักศึกษา สาขา ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้คว้ารางวัลมาครอบครอง คือ

    นาย พรหมลิขิต  ลมไธสง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประชาชนทั่วไป ประเภทปั้นหล่อสำเร็จ ในหัวข้อเทพนพเคราะห์ ชื่อผลงาน พระเกตุ

    นาย สมชาย ใจเย็น ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ประเภทปั้นหล่อสำเร็จ ในหัวข้อเทพนพเคราะห์

    นาย ศักรินทร์ หวังปรุงกลาง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ประเภทปั้นหล่อสำเร็จ ในหัวข้อเทพนพเคราะห์

s_8043498326311

s_8043498439482

s_8043498455987 s_8043498480369