Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561

  • %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8f%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

Download  หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย 2561

Download  กำหนดการพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์ไทย 2561

แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.ภัทรฤทัย  กันตะกนิษฐ์  โทร. 09 0932 3565