Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • 2018_07_12_176
 • 2018_07_12_178
 • 2018_07_12_14
 • 2018_07_12_37
 • 2018_07_12_43
 • 2018_07_12_54
 • 2018_07_12_62
 • 2018_07_12_76
 • 2018_07_12_92
 • 2018_07_12_109
 • 2018_07_12_112
 • 2018_07_12_154
 • 005

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดการประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 36.02.06

2018_07_12_176 2018_07_12_178 2018_07_12_14 2018_07_12_37 2018_07_12_43 2018_07_12_54 2018_07_12_62 2018_07_12_76 2018_07_12_92 2018_07_12_109 2018_07_12_112 2018_07_12_154