Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Singha Photo โดย อ๋อ แอ็คชั่น

  • singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0007
  • %e0%b8%ad%e0%b9%8b%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89
  • singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0018
  • singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0002
  • singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0005

          วันที่ 7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จัดอบรมถ่ายภาพ Singha Photo โดย อ๋อ แอ็คชั่น (อนันต์ชัย จันทรัตน์) ช่างภาพแอ็คชั่นมือหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 36.02.06

singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0018 singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0002 singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0005 singha-poto_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98_0007