Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ กลับบ้านปลอดภัย รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561