Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านร่วมงาน ครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2
  • %e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87
  • 44-%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81
  • Print
  • %e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95
  • %e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านร่วมงาน

ครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 และหอประชุมใหม่

พบกับกิจกรรมภายในงาน

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน ๙ รูป 

- การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของบัณฑิต...ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ และคุณวิชัย เบญจรงคกุล

- กิจกรรมงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์ฯ” - การแสดงดนตรี แสง
สี เสียง ร้อง เล่น เต้น รำ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95