Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันรพีรำลึกประจำปี 2562

  • %e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานวันรพีรำลึกประจำปี 2562

ในวันอังคมาที่ 6 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม 36.02.06

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษากฎหมายและการเป็นนักกฎหมายที่ดีมีความยุติธรรม" โดย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 
  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมและวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น" โดย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี 
  • การแสดงศาลจำลองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น