Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

  • img_4146
  • img_4156
  • img_4153
  • %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ณ ห้องประชุม 36.02.05 เพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์  คณบดี  อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

img_4146

img_4156 img_4153