Location :

340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
30000

Phone:

044 009 009 ต่อ 1606 , 1202

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พุทธศาสนศึกษา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”

  • img_5529
  • img_5584
  • img_5643
  • 20181203_152227
  • 20181203_152414
  • img_5522
  • %e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโอกาสและให้ประสบการณ์กับนักศึกษาในการออกแข่งขันในระดับเวทีต่าง ๆ ด้วย

img_5529 img_5584 img_5643 20181203_152227 20181203_152414 img_5522